Bemutatkozás

A Demokrácia Központ Közalapítványt Magyarország Kormánya 2005 augusztusában hívta életre. A Közalapítvány létrehozásával az Alapító kinyilvánította azon szándékát, hogy Magyarország nemzetközi intézményes kapcsolatainak tudományos megalapozása céljából, a modern demokrácia nemzetközi dokumentumaiban és elveiben meglévő értékek figyelembevételével, Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatai feldolgozását, közzétételét és átadását, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatását, és más országok a demokratikus reformfolyamatait elő kívánja mozdítani.

Az Alapító a Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként létrehozta 2011-ben a Tom Lantos Intézetet (TLI), amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó, roma és magyar közösségek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál.

A Demokrácia Központ kuratóriumának első elnöke Göncz Árpád korábbi köztársasági elnök volt, akit 2006-tól tisztségében Dr. Vitányi Iván szocialista országgyűlési képviselő követett. A kuratórium elnöke 2015-től Dr. Martonyi János, alelnöke Szabó Vilmos, tagjai Dr. Koncz Zsófia, Mesterházy Attila, Dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Zsolt és Tetlák Örs. A Demokrácia Központ Közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke Dr. Lovassy Tamás.

A Demokrácia Központ Közalapítvány tevékenysége során

  • aktívan hozzájárul a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez
  • a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatokat lát el
  • összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és átadja Magyarország és a közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat
  • tudományosan megalapozza, és a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében elemzi Magyarország függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatainak alakulását
  • kapcsolatot tart az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel, illetve feldolgozza és hasznosítja azok tapasztalatait és joggyakorlatát
  • tanulmányozza és figyelemmel kíséri a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülését és tiszteletben tartását
  • elemzi a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatását
  • kutatás, elemzés és ismeretterjesztés útján támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt
  • háttértámogatást nyújt a külpolitikához és külgazdasághoz kapcsolódóan elsősorban a kormányzati szervek számára
  • közreműködik a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és fejlesztésében
© IntroWeb | 2021 Weboldal készítés, SEO