Bemutatkozás

A Demokrácia Központ Közalapítványt Magyarország Kormánya 2005 augusztusában hívta életre azzal a céllal, hogy a Közalapítvány és az önálló szervezeti egységként működő Demokratikus Átalakulásért Intézete (ICDT) földrajzi korlátozások nélkül összegyűjtse, szintetizálja és továbbadja a demokratikus átalakulás során szerzett tapasztalatokat.

A 2011-ben alakult szintén önálló szervezeti egységként működő Tom Lantos Intézet (TLI) emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó, roma és magyar közösségek, illetve más etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál.

2016 januárjától a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) a Demokrácia Központ Közalapítvány kutatóintézeti és agytröszt feladatokat ellátó, önálló jogi személyiségű intézete. A Külügyi és Külgazdasági Intézet a magyar külpolitikai prioritásokat lefedő, aktív kutatási tevékenységet végez. Kutatói és elemzői, valamint külső szakértői nyilvános, illetve nem nyilvános elemzésekkel, tanulmányokkal, szakmai anyagokkal vannak jelen a magyar tudományos életben, illetve segítik a magyar külpolitika és külgazdaság meghatározó szereplőit.

A Demokrácia Központ Közalapítvány tevékenysége során


 • aktívan hozzájárul a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez;
 • a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatokat lát el;
 • összegyűjti, rendszerezi, feldolgozza és átadja Magyarország és a közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat;
 • tudományosan megalapozza, és a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében elemzi Magyarország függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatainak alakulását;
 • figyelemmel kíséri és tanulmányozza a világ országainak - különösen az Európai Unió tagállamainak - a demokráciával kapcsolatos elveit és joggyakorlatát;
 • kapcsolatot tart az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel, illetve feldolgozza és hasznosítja azok tapasztalatait és joggyakorlatát;
 • tanulmányozza és figyelemmel kíséri a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülését és tiszteletben tartását;
 • elemzi a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatását;
 • kutatás, elemzés és ismeretterjesztés útján támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt;
 • háttértámogatást nyújt a külpolitikához és külgazdasághoz kapcsolódóan elsősorban a kormányzati szervek számára,
 • közreműködik a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és fejlesztésében.
   

A Demokrácia Központ kuratóriumának első elnöke Göncz Árpád korábbi köztársasági elnök volt, akit 2006-tól tisztségében Dr. Vitányi Iván szocialista országgyűlési képviselő követett. A kuratórium elnöke 2015-től Dr. Martonyi János, alelnöke Kovács László, tagjait Dr. Kozma József, Dr. Megyesy Jenő, Dr. Meszerics Tamás, Dr. Nagy Gábor Tamás és Németh Zsolt alkotják. Felügyelő Bizottságának elnöke Dr. Surányi György volt jegybankelnök.